Aslında bu sorunun cevabı “serbest yazılım” sorusunun cevabıyla aynı. Zira Linux, serbest yazılım felsefesinin en önemli örneklerinden birisidir.

Bilişim ve bağıl olarak “bilgi” nin hızlı gelişimi ve birikimi o kadar hızlı bir süreçte olmuştur ki, sürecin yönetilmesi sırasında kollektif insanlık birikiminden faydalanmak imkansız hale gelmiştir. Bilginin depolanması, aşırılması ve el değiştirmesi o kadar kolaylaşmıştır ki bilgiye ve bilgine bakılması gerekirken, bilginin fiyatına bakılmaya başlanmıştır. Bu çarpık yaklaşım ise geliştiği hızla, bilişim ve bağıl olarak bilginin önüne bir set gibi çekilmeye başlamıştır.

Serbest yazılım felsefesi, bilginin sahipsiz olmadığı ve bu nedenle aşırılabilecek bir materyal olmadığı fikrinden hareket eder. Bu nedenle de bilginin saklanmasına karşı çıkar. Bilginin mesleki bir çalışmada kullanılacak araç olduğunu, bilgi edinmenin başlı başına bir meslek olmadığını savunur. Bilgiye sahip olmayı, o bilginin oluşmasına neden olan tecrübeye önceler. Bilgiye sahip olmanın ancak tecrübenin de aktarımı ile yararlı olduğunu savunur. Yarar = Fiyat yerine, Yarar = Üretilen Katma Değer denklemini savunur.

Bilginin kapalı insan guruplarının çalışmalarıyla çoğalmayacağına, giderek özünden uzaklaşacağına inanır. Bu nedenle bilgiyi, sezgilerin de ötesinde deneyimler ışığında “bereketlenecek” bir araç olarak görür. Bunun ise ancak, bilginin kollektif bir ortamda paylaşıldığında gerçekleşebileceğini düşünür. Bu sayede birbirini hiç görmemiş, belki de hiç görmeyecek ve dünya üzerinde dağılmış binlerce kişinin bir araya gelerek ve deneyimlerinden yola çıkarak yeni bilgi üretebilmesine olanak sağlar. Bu bilgi güvenilirdir, zira sipariş üzerine üretilmez, ihtiyaçtan ve mevcut deneyimlerden hareketle üretilir. Bu bilgi güvenilirdir, zira kendi başına değer değildir. Kullanıldığında ortaya çıkarılabilen katma değerdir asıl olan. Bu bilgi güvenilirdir, zira bu bilginin sahibi yoktur ve her zaman erişilebilirdir. Bu bilgi güvenilirdir, zira bu bilgi değerini fiyatından almaz, dayandığı tecrübeden ve bu tecrübenin doğru soyutlamasından alır. Tecrübeye dayanmayan ve doğru soyutlanamamış bilgi doğal seleksiyonla elenir.

Serbest yazılım felsefesinin bilgiye olan bu farklı yaklaşımı sayesinde yarınlarımıza daha güvenle bakabiliyoruz. Bilgi, belkide daha önceleri hiç olmadığı kadar çoğaldı ve depolandı. Bununla birlikte bir o kadar de “bereketsiz” ve yararsız hale geldi. Sanal ile gerçek arasındaki fark açıldıkça açılmaya, gerçek sırf fiyatları yüzünden sanala doğru manüple edilmeye başlandı.

Neden Linux ? İşte bu felsefeye dayandığı için linux.

Linux;

  • Sipariş bir işletim sistemi değildir
  • Kimsenin saklayıp fiyatlayabileceği, yararını fiyatına endeksleyebileceği bir işletim sistemi değildir.
  • İhtiyaçlar ve deneyimler ışığında binlerce göz önünde gelişir.
  • Kalitesi fiyatında değil, doğal sürece uyumluluğunda ve içyapısında kendini gösterir.
  • Eğer birgün gerçekle arasında bir mesafe oluşursa yerini kolaylıkla gerçeğe daha yakın olan bir işletim sistemine devredebilir.

Bu nedenle bugün internet servisi veren, veritabanı koşturan, güvenliğimizi sağlayan makinaların pek çoğunda Linux çalışır. İnsanların ihtiyaçlarını ve deneyimlerini öncelediği için pekçok teknolojinin ortaya çıkmasını sağlar.

Bilgi: Bilişim konusundaki bilgi kümesi ve bilişim teknolojisi olarak kullanılmıştır.