Temelden IaaS'a FOSS

Photo by Matteo Paganelli / Unsplash

Bu makaleyi yazmaya, ülkemiz gündemine yakın zamanda giren ve kamu kurumlarında OSS, daha da geniş bir yorumla FOSS kullanımını çerçevelemeyi hedefleyen kamu iradesinin ortaya çıkışı ile karar verdim. FOSS araç gereçlerle bir BT sisteminin hangi bölümlerinde neleri ne kadar karşılarız bunu size sunmaya çalışacağım. Başlarken birkaç hususta mutabık kalmamız lazım. Bu nedenle konuya kategorik olarak nasıl yaklaştığımı izah etmek isterim. Bilişim araç gereçlerini ezelden beri iki kısımda incelerim;

  • Masaüstü / Son Kullanıcı araç gereçleri
  • Sunucu / Backend sunucu araç gerçleri

Bunun için de kendimce haklı bir gerekçem var; Son kullanıcı dediğimizde insandan, doğal olarak bir kültürden bahsediyor oluruz. Bu alandaki yargılar ve buna bağlı kararlar hep subjektif olarak kalır ve irrasyonel bile olsa kabul görebilir doğal olarak. Stratejik her hamle de mevcut kültürle kıran kırana savaşmayı gerektirir ki çoğu zaman boşuna bir uğraşıdır bu (Druker ağabeyin kulakları çınlasın)

İkinci başlık ise daha rasyonel bir zemine işaret eder. Bu alanda da insan bir faktördür ama ana faktör değildir. Bir de bu alanda karşımıza çıkan profesyoneller nispeten daha rasyonel yaklaşımlar sergileyeceklerdir (yani öyle umuyorum).

Bu kadar izahat yeterli sanırım. Buradaki bilgiler Fiziksel zeminden IaaS a kadar, yani VM teslimatına kadarki kısmı içeriyor. Konteynerizasyon tarafına ilerlediğimizde, ya da PaaS a doğru giderken bambaşka hikayeelerimiz var elbet. Aşağıda vereceğim tablo, tabandan tavana kadar, bir servisin son kullanıcıya erişebilmesi için gerekli sistemlerde uzun zamandır kullandığım FOSS araçlardan oluşuyor. Yani internette arayıp, yorumlardan esinlenerek değil, bizatihi canlı sistemde kullandığım araçları bulacaksınız burada. Detay merak ediyorsanız benimle temasa geçmekten çekinmemenizi özellikle istirham ederim.

Bileşen FOSS Araç(lar) Kapalı Kod Araçlar Yorumum
Altyapı Yönetimi OpenDCIM, LibreNMS, Zabbix, Kuma vb Üreticilerin kendi geliştirdikleri araçlar Hibrit yapılarda çoklu araç kullanımını beraberinde getirir. Örneğin UPS leri ups üreticisinin, PDU ları pdu üreticisinin, CRAC leri de crac üreticisinin sistemi ile izlemek zorunda kalırsınız. Ya da tüm araçlar hep aynı üreticinin olması gerekir
Sunucu İşletim Sistemi Linux (RedHat*, Pardus, Ubuntu, Debian) VMware, Windows Bir üst katmanda kullanacağımız sanallaştırma katmanındaki clustering gereksinimleri nedeni ile freebsd tabanlı sistemleri bu aşamada kullanmıyorum. Redhat'ı FOSS olmamakla birlikte OSS kategorisinde değerlendiriyorum
İşletim Sistemi/Servis Provisyonu MaaS VMware AutoDeploy Fiziksel host sayısı arttıkça olmazsa araçlardır
Tip 1 Sanallaştırma Katmanı KVM Vmware, Hyper-V Bu aşamada ihtiyacımız olan şey, paylaşımlı ya da dağıtık bir depolama sistemini kullanabilen araçlar. GFS2, CFS, CEPH, GlusterFS ilk anda aklıma gelenler. Nedense CEPH hep özel ve öncelikli benim için.
Orkestrator Proxmox Üretici yazılımı Proxmox'u tek verme nedenim, bir üst katmanda yer alacak olan iş sürekliliği için geliştirmiş oldukları Proxmox Backup server. Bu olmasa ve iş sürekliliği için başka yöntemler olsaydı onları da eklerdim. Eminim bir sürü yazılabilir buraya
Paylaşımlı Dosya Sistemi GFS2, GlusterFS, CEPH, NFS VMFS, CFS Açık kaynak tarafta NFS'i verme nedenim, snapshot alırken VMWare'in NFS3 volumelerde VM'i freeze etmesi nedeni ile. Yoksa o tarafta da kullanıyoruz
İş Sürekliliği Proxmox Backup Server, ZFS Replication, HCI dosya sistemleri Veeam, Vinchin İmaj bazlı yedekleme, yedek doğrulama

Elbette operasyon gereklilikleri nedeni ile her araç her senaryoda çalışmayacaktır. Bununla birlikte iddia ediyorum ki, kendi iç servislerini host eden bir veri merkezi / sistem odasının IaaS platformu yeterli güvenlik seviyesinde kolaylıkla FOSS araçlarla tasarlanabilir ve hayata geçirilebilir. Şimdi soruyorum, böylesi bir dönüşümün bize, ülkemize ve dünyaya faydası nedir ? Tartışmaya değer değil mi ?

Dogan ZORLU

Dogan ZORLU