2022 Biterken

Yılın son günü. Aslında pek yapmadığım bir şeyi yapıp geçen yılı şöyle bir gözden geçirmek ve gelecekteki kendime bir değerlendirme bırakmak istedim. Yaşam kesikli bir şey değil, nomalde her an yeni bir başlangıç.

Amazon EC2 OpenVPN

Bu makale tümden teknik bir döküman ve doğrudan uygulayıcılar için hazırlandı. Amacı ise Amazon t3.micro bir instance ile mobil ya da sabit bir cloud kapasitesini hibrit yapıda internete açmak için gereken temel

HomeServer Kurulumu

Artık bir donanım edindiğimizi ve homeserver kurulumu yapabileceğimizi varsayarak ilerlemeye başlıyoruz. Öncelikle yol haritamıza bir bakalım; Öncelikle bir ev ağındayız, ve temel motivasyonumuz ayak izi çok küçük bir sistemle ev içinden oldukça güçlü

Home Server Seçerken

Konteynerize edilmiş bir homeserver, tasarlanan sisteme bağlı olarak değişik kapasitelerde donanımlar üzerine kurulabilir. Peki ne kullanmak daha uygun olur ? Öncelikle işlem kapasitesi ve enerji tüketimi arasında doğrusal bir korelasyon olduğu unutulmamalı. Zira ne