Home Server Seçerken

Konteynerize edilmiş bir homeserver, tasarlanan sisteme bağlı olarak değişik kapasitelerde donanımlar üzerine kurulabilir. Peki ne kullanmak daha uygun olur ? Öncelikle işlem kapasitesi ve enerji tüketimi arasında doğrusal bir korelasyon olduğu unutulmamalı. Zira ne

Evde BT Altyapısı mı Olur ?

Çevrimiçi servisler hayatımızı kolaylaştırıyor. Buna paralel olarak yaşam alanlarımız içindeki BT ihtiyaçları da her gün artıyor. İhtiyaçların bir kısmını çevrimiçi bulamamak ya da mevcut çözümleri yerel ağ erişimi gereksinimi gibi nedenlerle kullanamamak sıklıkla

LaTeX Öldü mü ?

Bir makale hazırlarken harcanan eforun asıl kısmı içerik, küçük bir kısmı düzenleme ve biçimlendirme olması gerekirken, güncel kelime işlemcilerde biçimlendirme çoğu zaman içerik üretmekten çok daha fazla zaman alıyor. İçerik oluşturan araştırmacılar, yazın